ศาลอุทธรณ์ภาค 8
The Court of Appeal Region 8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 8

“ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ให้การต้อนรับและมอบนโยบาย แก่คณะผู้พิพากษาซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งในศาลอุทธรณ์ภาค ๘ รอบเมษายน ๒๕๖๔”

        วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ และคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค ๘
ให้การต้อนรับและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่คณะผู้พิพากษาซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งในศาลอุทธรณ์ภาค ๘ รอบเมษายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมเล็กศาลอุทธรณ์ภาค ๘ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต