ศาลอุทธรณ์ภาค 8
The Court of Appeal Region 8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 8

"ศาลอุทธรณ์ภาค 8 จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 และคณะผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย””

        วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ศาลอุทธรณ์ภาค 8 จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากนายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 และคณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยมีผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลอุทธรณ์ภาค 8 เข้าร่วม ณ บริเวณห้องโถงชั้น 2 อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 8 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image