ศาลอุทธรณ์ภาค 8
The Court of Appeal Region 8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 8

“ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒”

         วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรม เรื่อง “การประสานความร่วมมือของหน่วยงาน
ในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ นำโดย
นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหารือเกี่ยวกับบทบาท
ของศาลสูงในการขับเคลื่อนนโยนบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image