ศาลอุทธรณ์ภาค 8
The Court of Appeal Region 8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 8

“ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔”

                    วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยนายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ มอบหมายให้นายนฤพาน สุรำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๘ พร้อมด้วยข้าราชการศาลอุทธรณ์ภาค ๘ เป็นตัวแทนมอบข้าวกล่องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดภูเก็ต