ศาลอุทธรณ์ภาค 8
The Court of Appeal Region 8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 8

“ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ มอบเสื้อปาเต๊ะให้แก่บุคลากรของศาลอุทธรณ์ภาค ๘ เพื่อเป็นสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่”

           เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ มอบเสื้อปาเต๊ะ ซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองทางแถบภาคใต้ ให้แก่บุคลากรของศาลอุทธรณ์ภาค ๘ เพื่อเป็นสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ณ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค ๘ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต