ศาลอุทธรณ์ภาค 8
The Court of Appeal Region 8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 8

“ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน””

            วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โดยนายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๘ มอบหมายให้
นายมานิตย์ ตันติวัชรพันธุ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๘ นายนฤพาน สุรำไพ เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค ๘ นางสาวปรีดา ศรีสังข์ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์และสิ่งของเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยได้รับการสมทบทุนจากผู้บริหาร ผู้พิพากษา และบุคลากรของศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดภูเก็ต

 


image รูปภาพ
image
image
image