ศาลอุทธรณ์ภาค 8
The Court of Appeal Region 8
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 8

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค ๘ สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
image

image เอกสารแนบ