ศาลอุทธรณ์ภาค 8
The Court of Appeal Region 8
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 8

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump System ) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง(กรณีทดแทน) สำหรับอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม 78 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
image

image เอกสารแนบ