ศาลอุทธรณ์ภาค 8
The Court of Appeal Region 8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 8

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ๋ภาค 8 อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม 78 หน่วยและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย ประจำปี พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาคิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
image

image เอกสารแนบ