ศาลอุทธรณ์ภาค 8
The Court of Appeal Region 8

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอุทธรณ์ภาค 8

“ศาลแรงงานภาค 8 ศาลแขวงภูเก็ต และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าขอพรจากประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564”

         วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ศาลแรงงานภาค 8 ศาลแขวงภูเก็ต และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต เข้าขอพรจากนายภพพิสิษฐ สุขะพิสิษฐ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 8 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image