ศาลอุทธรณ์ภาค 8
The Court of Appeal Region 8

image

ศาลอุทธรณ์ภาค 8

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 เลขที่ 144 หมู่ที่ 5

ถ.ประชาอุทิศ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

83000

อีเมล์ : appealc8@coj.go.thโทรศัพท์

โทรศัพท์ 076-620746

โทรสาร  076-620749

 อีเมล์

appealc8@coj.go.th

 

 Social